Co to jest PCC-3?

Co to jest PCC-3?
Kupno samochodu

Jesteś na etapie zakupu samochodu? Zastanawiasz się, czy i jaki powinieneś zapłacić podatek i ile on faktycznie Cię wyniesie? Otóż tak. Jeżeli transakcja kupna – sprzedaży będzie z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas kupujący ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Gdzie należy go zapłacić? Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Ile dni mamy na załatwienie formalności? Warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kiedy płacimy podatek?

W przypadku kupna samochodu od osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy, kupujący jest zobowiązany zapłacić podatek. Tak jak już wspomniano wyżej, przy kupnie samochodu wartość podatku wyniesie 2% wartości rynkowej zakupionego auta. Podatek zapłacić należy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. I tu należy wypełnić druk PCC 3, który w ciągu 14 dni kupujący zobowiązany jest złożyć do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Co to jest PCC 3?

Jak już wspomniano, PCC 3 to formularz, który wypełnia tylko kupujący po dokonanej transakcji. W momencie, gdy kupujący nie prowadzi działalności gospodarczej, w dokumencie należy wpisać numer PESEL. Jeśli prowadzi działalność i jest płatnikiem VAT, wówczas wprowadza tylko numer NIP. W przypadku, gdy umowa zawierana jest przez kilku kupujących należy wypełnić jeszcze dodatkowo formularz PCC-3A, w którym złożymy informację do Urzędu Skarbowego o innych podatnikach:

Kiedy nie płacimy podatku PCC 3?

Kupujący zwolniony jest od zapłacenia podatku, w przypadku gdy wartość rynkowa samochodu nie przekracza kwoty 1000 zł. Absolutnie jest jednak niedopuszczalne zaniżanie wartości auta na umowie przez uczestników transakcji. Urząd, tak jak i my ma dostęp do informacji o faktycznej wartości samochodów dostępnych na rynku.

Co grozi za niezapłacenie podatku PCC 3?

W przypadku, gdy zapomnieliśmy zapłacić podatek i o tym fakcie sami powiadomimy Urząd Skarbowy składając pismo do Urzędu Skarbowego i wyrażając tzw. czynny żal, wówczas Urząd Skarbowy nałoży na nas podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Inna sytuacja, czeka tych, którzy z premedytacją nie złożyli formularza w terminie i Urząd Skarbowy pierwszy do nas zwróci się z informacją o karze, która nas czeka. I tu Urząd może stwierdzić, iż popełniliśmy wykroczenie, za które może na nas nałożyć sankcję w postaci grzywny w wysokości od 10% do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowując, warto pamiętać o rozliczeniu się z transakcji z Urzędem Skarbowym, gdyż sankcje za niezapłacenie podatku mogą znacznie przewyższać kwotę, którą powinniśmy uiścić. Złożenie formularza PCC 3 trwa chwilę, dlatego warto o nim pamiętać i w terminie udać się do naszego Urzędu Skarbowego, by dopełnić formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *