Jak zostać taksówkarzem

ArtykułyPorady

TaksówkarzCzy łatwo jest zostać taksówkarzem? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie są potrzebne egzaminy oraz szkolenia?

Od czego musi zacząć przyszły taksówkarz? Przede wszystkim od zarejestrowania w gminie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli dopiero planujemy założenie własnego biznesu, możemy starać się o tzw. promesę, a więc przyrzeczenie udzielenia licencji na taksówkę. Jednak jest to dopiero początek drogi, która jest dość zawiła…

Jakie wymagania musi spełnić taksówkarz?

Po pierwsze, transportem drogowym możemy się zajmować jeśli ukończyliśmy 21 lat, posiadamy prawo jazdy kategorii B, a także jesteśmy zdrowi (musimy to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim). Poza tym trzeba posiadać zaświadczenia: o ukończeniu szkolenia z transportu drogowego albo potwierdzić, że przez pięć lat pracowaliśmy w charakterze kierowcy, o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy. Poza tym kandydat nie może być skazany za przestępstwa wyrokiem sądu.

Wymagania, jakie ma spełniać taksówkarz określają przepisy ruchu drogowego:

 1. Musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem albo pojazdami samochodowymi (oczywiście koniecznie muszą one spełniać wszelkie wymagania techniczne).
 2. Przyszły taksówkarz nie może być skazany za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, obyczajności, wolności seksualnej, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, albo środowisku, prawomocnym wyrokiem sądu.
 3. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w temacie transportu drogowego taksówką, które jest potwierdzone zdanym egzaminem, albo trzeba wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką związaną z wykonywaniem owego transportu (jeżeli była przerwa w wykonywaniu takiego transportu z powodów, które znajdowały się po stronie taksówkarza, to nie może być dłuższa niż 6 miesięcy).
 4. Trzeba mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem oraz nie można brak przeciwwskazań psychologicznych ani zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca.

Jak wygląda szkolenie i egzamin na taksówkarza?

Niezbędny warunek do tego by wykonywać zawód taksówkarza jest posiadanie licencji. Zanim jednak ją dostaniemy, obowiązkowo musimy ukończyć szkolenie, które musi zostać potwierdzone egzaminem z tematyki transportu drogowego taksówką. Jeżeli miałeś przynajmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie związaną z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową, możesz być zwolniony z tego obowiązku. Trzeba w takiej sytuacji przedstawić dokumenty, które taką praktykę potwierdzą, chodzi oczywiście o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Myślę, że rzeczą oczywistą jest, że każda osoba, która ubiega się o licencję taksówkarza, musi wykazać się odpowiednią wiedzą z topografii miejscowości w której planuje wykonywać zawód taksówkarza i poznać również prawne zagadnienia związane z tym zawodem.

Już w czasie szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówka poznamy przepisy ustawy o ruchu drogowym, a także przepisy prawa przewozowego. Dowiemy się także , jakie ma uprawnienia policja oraz inspekcja transportu drogowego, zagłębimy niektóre zagadnienia podatkowe, jakie obowiązują przepisy prawa miejscowego oraz prawa pracy.

Żeby zostać taksówkarzem trzeba wiedzieć jakie przepisy metrologiczne obowiązują w sprawie taksometrów, oraz należy zapoznać się z całym wyposażeniem pojazdy, który będzie służyć jako taksówka. Szkolenie na taksówkarza zawsze musi się zakończyć zdanym egzaminem z zakresu transportu drogowego, oczywiście taksówką.

Sprawdzianu tego dokonują specjalne komisje egzaminacyjne, które powołane zostały przez starostę. Bardziej szczegółowe przepisy, które dotyczą egzaminów obowiązują od 7 kwietnia 2011 roku, za to nowelizacja z czwartego lutego 2011 roku określiła, że komisja egzaminacyjna ma czas na przeprowadzenie egzaminu 60 dni od dnia w którym został złożony wniosek o jego przeprowadzenie, zaś w komisjach egzaminacyjnych uczestniczyć nie mogą osoby, które wykonują działalność gospodarczą związana z transportem drogowym taksówka właśnie. Do innych dokumentów, które są niezbędne przy składaniu wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu tego kursu.

Żeby być licencjonowanym taksówkarzem samo posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia samochodu, czy ukończenie szkolenia to zdecydowanie za mało. Musimy postarać się o licencję jeżeli chcemy wykonywać ten zawód. Licencja wydawana jest na określone auto oraz teren działania (miasto, gmina, gminy sąsiadujące). Licencja na obszarze gminy (w postaci decyzji administracyjnej) wydawana jest, zmienia, odmawia jej udzielenia, cofa burmistrz, wójt albo prezydent miasta. Licencję na obszar gmin, które są sąsiadujące można otrzymać w urzędzie miasta albo w urzędzie powiatowym, który jest właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić aby ubiegać się o licencję taksówkarza?

Oczywiste jest, że trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, a także ukończone specjalistyczne szkolenie.

Zawód mamy prawo wykonywać jedynie na obszarze, który został wskazany w licencji. Można co prawda przewozić klientów z obszaru , który został wskazany w licencji na teren innej gminy (np. z Bydgoszczy do Gniezna), ale w tamtej gminie (Gniezno) nie mamy prawa oferować swych usług jako taksówkarz (możemy jedynie zabrać pasażera w drodze powrotnej).

Co musi znaleźć się we wniosku?

Po pierwsze, aby uzyskać wspomnianą licencję, musimy złożyć wniosek na piśmie o jej udzielenie – dokładnie o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wniosek musi zawierać:

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres.
 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (czyli REGON)
 4. Określenie rodzaju i zakresu, zaś w krajowym transporcie drogowym taksówką, również obszaru.
 5. Liczbę oraz rodzaj pojazdów samochodowych , które ma do dyspozycji przedsiębiorca , który ubiega się o udzielenie licencji.
 6. Czas, na jaki udzielona ma być licencja.

Poza tym do wniosku o udzielenie licencji musimy dołączyć dokumenty, które potwierdzą spełnienie warunków jakie wymagane są od przedsiębiorcy. Czyli:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzone oczywiście zdanym egzaminem (lub dokumenty, które potwierdzą pięcioletnia praktykę).
 2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Orzeczenie psychologiczne , które jednoznacznie stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz badania lekarskie.
 4. Kopię krajowego dokumentu, który dopuścił pojazd do ruchu z wpisem – taksówka osobowa.

Pamiętajmy, o tym, ze każdy urząd może cofnąć licencję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *