Jestem sprawcą kolizji – co zrobić?

Jestem sprawcą kolizji
PoradyPrawo drogowe

Choć kolizja drogowa może przytrafić się tak naprawdę każdemu, nawet temu najlepszemu kierowcy, to jednak w przypadku, kiedy przytrafia się po raz pierwszy, nie zawsze wiemy co robić. Jestem sprawcą kolizji i co dalej? To pytanie zadaje sobie wiele osób.

Jestem sprawcą kolizji – co zrobić?

Kiedy przytrafi się nam kolizja drogowa, w nerwach nawet doświadczony kierowca nie zawsze wie jak powinien postąpić. W momencie stłuczki każda osoba, która prowadzi pojazd powinna go natychmiast zatrzymać, nie powodując przy tym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla innych pojazdów, . Następnie należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji i tu należy wykonać kilka podstawowych kroków. W pierwszym z nich należy niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca kolizji, by nie powodował on zagrożenia lub też tamowania bieżącego ruchu. Następnie na jezdni można zaznaczyć miejsce usytuowania kół pojazdów, które uczestniczyły w danym zdarzeniu (za pomocą znacznika, który akurat będziemy mieć pod ręką). Co więcej, warto też zrobić zdjęcie np. telefonem, za pomocą którego uwidocznimy położenie pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Następnie warto zadbać o to, by oznakować miejsce zdarzenia (w tym celu włączamy światła awaryjne, a także ustawiamy w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy). Tak należy postępować w momencie, kiedy usunięcie pojazdu z jezdni nie jest możliwe. W kolejnym kroku trzeba będzie podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, a także wszystkie informacje dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym to zawarliśmy umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jakie kary czekają mnie kiedy jestem sprawcą kolizji?

Każda sprawca wypadku musi pozostać na miejscu zdarzenia, ponieważ oddalenie się od tego miejsca w celu uniknięcia odpowiedzialności za szkodę jest karalne. Gdy z kolei sprawca kolizji zostanie wskazany przez świadka czy też policja ustali jego tożsamość, na przykład na podstawie nagrań z monitoringu, wówczas poniesie się poważne konsekwencje. W pierwszej kolejności otrzymamy mandat za spowodowanie kolizji drogowej, sprawca kolizji zostanie też obciążony kosztami naprawy szkody w pojeździe poszkodowanego. Zostaną też nałożone punkty karne.

Obowiązkowo ubezpieczenie OC dla sprawców kolizji

Kluczowym obowiązkiem, każdej osoby, która posiada pojazd jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC. To właśnie tego typu ubezpieczenie chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami za wyrządzenie szkody. W przypadku, kiedy jest się sprawcą kolizji Zakład Ubezpieczeń wypłaci odpowiednie odszkodowanie poszkodowanemu. W przypadku, kiedy to spowodujemy kolizję bez posiadania ubezpieczenia OC wówczas koszty napraw zostaną pokryte ze środków własnych. Co więcej trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku braku ubezpieczenia OC ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nałoży na sprawcę wypadku karę za brak OC, która to w 2019 roku wynosiła 4500 zł w przypadku samochodu osobowego.

Przyznanie się do spowodowania kolizji

Każda osoba, która spowoduje kolizje w ruchu drogowym, ale też się do niej przyzna w specjalnym oświadczeniu, uniknie mandatu i nałożenia punktów karnych. Formularz oświadczenia sprawcy kolizji dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń, jednak też warto mieć go w swoim samochodzie. Tu nie trzeba jednak posługiwać się specjalnym oświadczeniem, ponieważ można go napisać również odręcznie bez specjalnego formularza. W jego treści należy umieścić wszystkie niezbędne informacje, a wśród nich dane kierowców, dane właściciela pojazdów, a także dane samochodów. W oświadczeniu konieczne będzie podanie numeru polisy OC, a także nazwę zakładu ubezpieczeń. Co więcej, w tego typu oświadczeniu należy wskazać sprawcę i poszkodowanego w danej kolizji, a także podać datę miejsce zdarzenia. Należy też opisać okoliczności w jakich doszło do danej kolizji, można też wykonać odpowiedni rysunek, który będzie pokazywał, jak były ustawiona pojazdy i jakimi częściami w siebie uderzyły. W oświadczeniu zawieramy też informacje o zniszczeniach w obu pojazdach lub też dane ewentualnych świadków. Każdego typu oświadczenie musi posiadać odręczny podpis uczestników kolizji.

Jestem sprawcą kolizji poza jezdnią

Jeżeli do kolizji dojdzie na przykład na parkingu marketu, wówczas w takich sytuacjach należy postępować w podobny sposób, z tym że często trudno jest namierzyć właściciela danego pojazdu. Tu zaleca się pozostawienie kartki ze swoimi danymi kontaktowymi, dzięki czemu możliwe będzie skontaktowanie się z osobą poszkodowaną. Tego typu zdarzenie również zostanie zgłoszone i do ubezpieczalni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *