Prawa i obowiązki funkcjonariusza drogówki

ArtykułyPorady

Prędzej czy później każdy kierowca napotka na swojej drodze drogówkę. Czy wiecie jakie są prawa i obowiązki funkcjonariusza? Jak prawidłowo powinna przebiegać kontrola na drodze? Do czego policjant ma prawo?

Oczywiście jego głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjant wystawia mandat oraz przyznaje punkty karne. To jego główne zadania. Co poza tym? Czy funkcjonariusz ma prawo do przeszukania auta? Czy policjant w mundurze ma takie same uprawnienia co policjant ubrany po cywilnemu?

Niezależnie od ubioru, pracownik policji może wydawać polecenia i sygnały kierowcom pojazdów oraz wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym również pieszym. Funkcjonariusz w mundurze używa do tego lizaka lub ręki , jeżeli widoczność na to pozwala. Po zmroku oraz we mgle do zatrzymania używa się tarczki z odblaskiem w kolorze czerwonym lub latarki świecącej czerwonym światłem.

Policjant, który ma na sobie mundur, ma prawo do zatrzymania pojazdu w dowolnie wybranym miejscu, zarówna na terenie zabudowanym jak i tym niezabudowanym, ale tylko jeżeli nie stwarza to zagrożenia na drodze. Funkcjonariusz po cywilnemu ma prawo do zatrzymania tylko na terenie zabudowanym.                Warto być świadomym tego faktu. Co więcej, policjant bez munduru nie może zatrzymać nikogo ręką. Musi być zaopatrzony w latarkę lub lizak –  bez tego kierowca nie ma obowiązku zareagowania na jego znaki. Trzeba jednak być świadomym tego, że jeżeli widzimy funkcjonariusza w mundurze ale w nieoznakowanym radiowozie to i tak musimy dostosować się do jego znaków. Z radiowozu policjant bez munduru może nas zatrzymać tylko i wyłącznie na zabudowanym terenie. Jeżeli zdarzy się tak, że po zmroku nie jesteśmy pewnie czy to na pewno policjant należy zadzwonić pod numer alarmowy podając numer rejestracyjny wozu. Dyspozytor rozwieje nasze wątpliwości.

Policja kontrola drogowa
Jeżeli chodzi o samo zatrzymanie i kontrolę pojazdu to jest ona dokładnie regulowana przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zostało stworzone 18 lipca 2008 roku. Kiedy już zatrzymamy się przy radiowozie to policjant musi podać swoje pełne imię i nazwisko, stopień zawodowy oraz powód zatrzymania do kontroli. Funkcjonariusz umundurowany musi okazać legitymację, jeżeli kierowca o nią poprosi. Policjant po cywilnemu ma obowiązek ukazania legitymacji niezwłocznie po zatrzymaniu. Kierowca musi mieć możliwość przeczytania danych i spisania ich, jeżeli chce to zrobić. Każdy pracownik policji może nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu. Ma prawo do kontrolowania trzeźwości kierowcy alkomatem a jeżeli prowadzący pojazd odmówi – policjant może wysłać go na badanie krwi oraz stosować środki przymusu. Jeżeli okaże się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu to policjant ma prawo do odebrania mu samochodu. Tak sami jest w przypadku braku dokumentów oraz ubezpieczenia. Dowód rejestracyjny może być odebrany jeżeli auto nie ma aktualnego badania technicznego.

Policjant może poprosić kierowcę lub pasażerów do zajęcia miejsca w radiowozie tylko jeżeli chce sprawdzić trzeźwość a nie jest to możliwe na zewnątrz lub jeżeli kierowca wymaga przewiezienia na komisariat lub izbę wytrzeźwień.  Do radiowozu wsiadamy również aby obejrzeć materiał zarejestrowany przez kamerę lub w celu spisania zeznań ze zdarzenia, którego byliśmy światkami.

Funkcjonariusz policji ma prawo do rewizji osobistej oraz przeprowadzenia kontroli zawartości bagażnika oraz ładunku w aucie. Takie przeszukanie nie może być jednak przeprowadzone rutynowo. Można to zrobić tylko jeżeli policjant ma jasno uzasadnione podejrzenia co do posiadania nielegalnych przedmiotów lub substancji przez kierowcę. Tak samo jest z telefonem komórkowym. Jest to regulowane przez prawo do prywatności oraz nietykalności osobistej zagwarantowanej przez konstytucję.

Jeżeli kierowca uważa, że kontrola przebiegła nieprawidłowo, to ma on prawo do złożenia zażalenia. Można też zażyczyć sobie aby policjant sporządził odpowiedni protokół z przeszukania auta, jeżeli zostało ono przeprowadzone.

Video przedstawia szybki sposób kontroli trzeźwości kierowców wracających z dyskotek:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *