Rejestracja zabytkowego samochodu

ArtykułyPorady

W Polsce coraz częściej na drogach możemy zauważyć obecność pojazdów zabytkowych. Właścicielowi takiego auta przysługuje kilka udogodnień, warunek jest jednak taki, że pojazd musi być zarejestrowany jako zabytek.

Jak wygląda rejestracja zabytkowego samochodu?

 1. Zaczynamy od pobrania, wydrukowania i wypełniania wniosku, do którego formularze znajdziemy w urzędach albo na stronach WWW urzędów miast.
 2. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć w oryginale dokumenty.
 3. Następnie należy wybrać się do Urzędu Dzielnicy, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, tam złożyć wniosek razem z wszystkimi załącznikami i oczywiście w tym momencie dokonać stosownych opłat. Koniecznie należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. A jeśli auto stanowi współwłasność obecność wszystkich współwłaścicieli jest wymagana, można też posłużyć się udzielonym przez nich pełnomocnictwem.
 4. Otrzymamy decyzje o czasowej rejestracji samochodu oraz pozwolenie czasowe, które jest ważne 30 dni, tablice rejestracyjne, a także nalepkę kontrolną (jeżeli jest wymagana).
 5. Decyzję o rejestracji samochodu razem z dowodem rejestracyjnym odbierzmy zanim upłynie termin ważności pozwolenia czasowego. Możemy sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, by niepotrzebnie nie jechać na stronie pojazd.pwpw.pl albo we właściwym Urzędzie. W czasie odbierania dowodu rejestracyjnego należy zwrócić pozwolenie czasowe.

Jakie są wymagane dokumenty?

 1. Wniosek właściciela o rejestrację samochodu.
 2. Potrzebny jest również dowód własności samochodu (takim dowodem w szczególności jest jeden z dokumentów: umowa sprzedaży, faktura VAT, która potwierdza nabycie auta, umowa darowizny, umowa zamiany, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa dożywocia).
 3. Musimy posiadać uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania auta do rejestru zabytków, albo dokument, który potwierdzi ujęcie samochodu w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub potwierdzający wpisanie samochodu do tzw. inwentarza muzealiów.
 4. Potrzebujemy także z przeprowadzonego badania samochodu zabytkowego zaświadczenia, a także protokołu oceny stanu technicznego samochodu zabytkowego.
 5. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o tym, że dowodu rejestracyjnego nie posiadamy lub dowód rejestracyjny auta.
 6. Jeżeli była wydana – karta pojazdu.
 7. Tablice rejestracyjne.
 8. Jeśli w sprawie obecny jest pełnomocnik potrzebny będzie dokument, który potwierdzi udzielenie pełnomocnictwa.

Jeżeli auto zostało sprowadzone z poza granic naszego kraju dodatkowo trzeba dołączyć:

– Jeśli auto zostało sprowadzone z terytorium państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej potrzebny jest dowód odprawy celnej przywozowej.

– Dokument, który potwierdzi dokonanie przez nas zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający nie istnienie takiego obowiązku, jeszcze jest jedna opcja – zaświadczenie, które stwierdzi zwolnienie od akcyzy, jeśli auto zostało sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE (w przypadku pojazdu osobowego).

– Zaświadczenie, które wydane jest przez właściwy organ, które potwierdzi uiszczenie podatków od towarów oraz usług od samochodów sprowadzonych z państw członkowskich UE albo brak tego obowiązku (VAT-25).

– Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, a więc najogólniej – potrzebne są tłumaczenia.

 

Co z właścicielem samochodu?

Jeśli właścicielem samochodu jest osoba fizyczna konieczny jest także dokument potwierdzający tożsamość, a więc może to być dowód osobisty, albo jakiś inny dokument ze zdjęciem (do wglądu).Jeżeli jednak właścicielem auta jest osoba prawna wymagany jest odpis oczywiście aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (także do wglądu). Sprawy, które wiążą się z rejestracja auta w imieniu osoby prawnej mają możliwość załatwić jedynie osoby, które zostały do tego upoważnione.

Jeśli właścicielem auta jest cudzoziemiec, który w dodatku nie posiada stałego pobytu na terenie naszego kraju, firma zagraniczna albo zagraniczne: fundacje, ośrodki kultury, korespondenci prasowi są wymagane:

– dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca – wiza pobytowa i paszport, a także potwierdzenie czasowego pobytu, może też być karta czasowego pobytu albo potwierdzenie czasowego zameldowania (do wglądu) – to w przypadku osoby fizycznej.

– aktualny odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) ,zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, które jest wydane przez Ministra Gospodarki – firma zagraniczna.

Fundacje, ośrodki kultury, korespondenci prasowi – potrzebne będą do wglądu zaświadczenia z ambasad, umowy międzynarodowe, akredytacje.

 

 

 

 

3 thoughts on “Rejestracja zabytkowego samochodu

 1. Ostatnio mój ojciec zapragnął kupić starego Buicka z 1979 teraz męczy się z rejestracją na żółte deski ale ważne że jest postęp 🙂

 2. Jak wiadomo w naszym kraju załatwienie czegokolwiek bywa dość problematyczne. Sam tego doświadczyłem rejestrując samochód na żółte tablice, ale szczęśliwie się udało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *