Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Upoważnienie do rejestracji pojazdu
PoradyKupno samochodu

Kupując nowy samochód trzeba dopełnić szeregu formalności. Do najważniejszych obowiązków należy konieczność rejestracji pojazdu. Możesz to zrobić samodzielnie, ale możesz też zlecić komuś innemu. Podpowiadamy jak dopełnić niezbędnych formalności i jako napisać upoważnienie do rejestracji samochodu.

Obowiązek rejestracji, czyli czego wymagają przepisy

Kupując samochód od dealera rejestracji trzeba zawsze dokonać zanim wyjedzie się samochodem z salonu. Pierwsza rejestracja to nie tylko wypisanie odpowiednich dokumentów, ale także wydanie tablic rejestracyjnych.

Inaczej sprawy mają się przy zakupie auta z rynku wtórnego. Wtedy zgodnie z przepisami mamy aż 30 dni na rejestrację auta w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Może się jednak zdarzyć, że z różnych przyczyn nie będziemy mieli możliwości pojawić się w takim terminie w stosownym urzędzie. Na szczęście przepisy nie wymagają by stawiać się tam osobiście. Ktoś może to zrobić za nas, ale tylko jeśli posiada upoważnienie do rejestracji pojazdu.

Upoważnienie do rejestracji – kto może nas zastąpić?

Jeżeli z jakiejś przyczyny nie jesteśmy w stanie stawić się w urzędzie, możemy zawsze poprosić kogoś o pomoc. Może to być współwłaściciel auta, ktoś z rodziny, ale także osoba zupełnie postronna. Jedynym warunkiem jest, by ta osoba posiadała stosowne pełnomocnictwo.

Co ważne z pełnomocnictwa można skorzystać zarówno w przypadku rejestracji pojazdu, jak i już przy odbiorze dowodu rejestracyjnego. Jedyną różnicą będzie podanie innego zakresu takiego upoważnienia.

Rejestracja przez pełnomocnika – koszty

Z urzędowego punktu widzenia rejestracja samochodu za pośrednictwem pełnomocnika nie jest droga. Jeżeli nie pojawisz się w urzędzie będziesz musiał zapłacić 17 złotych opłaty skarbowej. Kosztu tego można uniknąć prosząc o wizytę w wydziale komunikacji najbliższą rodzinę. Z opłaty skarbowej zwolnieni są jednak tylko wstępni (rodzice i dziadkowie), zstępni (dzieci i wnuki) oraz rodzeństwo.

Warto pamiętać, że o rejestrację pojazdu można też poprosić wyspecjalizowaną firmę. Koszty będą wtedy jednak wyższe, bo oprócz opłaty skarbowej zapłacić trzeba będzie także za usługę. Jej koszt oscyluje najczęściej między 100 a 200 złotych.

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu?

Upoważnienie do rejestracji pojazdu można napisać na komputerze lub własnoręcznie, ważne jest by było czytelne i zawierało co najmniej takie elementy jak:

  • tytuł zawierający słowo „Upoważnienie”;
  • zapis informujący o miejscu i dacie wypisania pełnomocnictwa;
  • danie osoby upoważniającej (czyli mocodawcy): imię i nazwisko, adres, ale również numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL. W przypadku rejestracji samochodu na firmę koniczne jest jeszcze podanie jej nazwy, numeru NIP i oraz numeru REGON;
  • sformułowanie typu ” upoważnieniam Pana/Panią…” i dane osoby upoważnionej, tu też imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i PESEL, w przypadku rodziny dodatkowo warto dodać też stopień pokrewieństwa;
  • sformułowanie „do dokonania w moim imieniu czynności związanych z pojazdem …” wraz z danymi rejestrowanego pojazdu, markęą, w miarę możliwości również kolorem, koniecznie numerem VIN, a jeśli auto było już wcześniej rejestrowane to także dotychczasowym numerem rejestracyjnym;
  • szczegółowy zakres czynności do których upoważniony ma być pełnomocnik, może to być rejestracja pojazdu,odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu czy wymiana dowodu rejestracyjnego. Pełnomocnictwo może dotyczyć jednej lub kilku czynności związanych z danym pojazdem;
  • czytelny, własnoręczny podpis mocodawcy.

Oprócz obowiązkowych elementów pełnomocnictwa warto w nich również zastrzec okres ważności pełnomocnictwa. Zwłaszcza jeśli formalności związane z rejestracją pojazdu ma za nas dokonać osoba trzecia na przykład z firmy świadczącej takie usługi.

Rejestracja pojazdu to nie jedyny obowiązek – pamiętaj o OC

Oprócz obowiązków związanych z rejestracją pojazdu jego posiadacz jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowej polisy komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dopełnienie tego obowiązku jest bardzo istotne, nawet pomijając brak ochrony ubezpieczeniowej, brak ważnej polisy może skutkować karami nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, i to nawet w przypadku jednodniowej przerwy w ciągłości ubezpieczenia. A jeśli w tym czasie doszłoby do stłuczki lub wypadku z naszej winy wszystkie koszty napraw będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *